Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt

Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt

“Talkas diena reizi gadā, kad dodamies savākt citu izmestus atkritumus, neatrisina dabas piemēslošanas problēmu, visam pāri stāv cilvēka saprāts, inteliģence un sirdsapziņa.” (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards)

Atsaucoties uz augstāk pausto domu, arī Rugāju novada pašvaldība atgādina, ka tiek daudz domāts un darīts, lai apkārt būtu tīra un sakopta vide. Pašvaldība nodrošina atkritumu konteinerus pie publiskām atpūtas vietām novadā, novada teriorijā ir uzstādīti vairāki šķiroto atkritumu konteineri, tāpēc aicinām būt saprotošiem, un atkritumus izmest tiem paredzētajās vietās. Ir pietiekami daudz cilvēku, kuri vēlas dzīvot sakoptā vidē un ir skaidrs, ka mums katram ir jābūt atbildīgam par savu rīcību. Diemžēl starp mums ir cilvēki, kuri neuzskata par vajadzīgu atkritumus šķirot, bet pat primāri – izmest tos konteineros. Pašvaldība nevar katram piesārņotājam “pielikt” klāt policistu vai izsekot, kurš ko tādu dara, taču ikviens tiek aicināts būt morāli atbildīgs un “audzināt”, aizrādīt arī līdzcilvēkiem, kad tiek novērotas darbības, kuru rezultātā apkārtne ir piemēslota un nekopta. Atgādinām, ka piemēslotās vietas nepaliek nepamanītas un tad ir nepatīkami ne tikai pašiem, bet arī apkārtējai sabiedrībai. Mēs ikviens varam izdarīt videi draudzīgākas izvēles un nepiesārņot to.


Rugāju novada domes administrācija