​Balvu, Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2018. gadā

​Balvu, Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2018. gadā

6. oktobrī plkst.18:00 Gaiļakalna kapsētā

7.oktobrī plkst.17:00 Garosilu kapsētā

7.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā

13. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā