Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!

Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!

RUGĀJU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026. GADAM IZSTRĀDE

Cienījamais Rugāju novada iedzīvotāj! Rugāju novada pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību, tāpēc AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTAJĀ APTAUJĀ -

ŠEIT

Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Rugāju novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

Anektu iespējams aizpildīt no 01.10.2018. - 31.10.2018.