Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!

Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!

Rugāju novada dome ir saņēmusi vairākas sūdzības gadījumos, kad notiek koksnes izvešanas darbi no nekustamajiem īpašumiem pa Rugāju novada pašvaldības ceļiem ar smago tehniku un krautuves ierīkošanu, tā bojājot ceļa segumu. Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un atsaucīgiem, un redzot, ka uz pašvaldības ceļiem notiek augstākminētās darbības, ziņot Rugāju novada pašvaldības policistam Uldim Melnacim (tālrunis: 27801859), Rugāju novada domes saimnieciskās nodaļas vadītājam Jānim Morozam (tālrunis: 27808286) vai vadītāja vietniecei Dzidrai Šmagrei (tālrunis: 26382209), lai pašvaldība varētu kontrolēt vai izvedot koksni netiek bojāts ceļš. Aicinām iedzīvotājus ziņot jau savlaicīgi, lai novērstu ceļu segumu bojāšanu.