Benislavā svinīgi atklāta bērnu rotaļzeme “Čiekuriņš”

Benislavā svinīgi atklāta bērnu  rotaļzeme “Čiekuriņš”

Īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Bērnu rotaļzemes “Čiekuriņš” izveide Benislavā””, šī gada 27. septembrī, Rugāju novada Benislavā, skanot priecīgām bērnu čalām un valdot rosībai, svinīgi tika atklāta vieta, kurā darboties un atpūsties novada jaunākajai paaudzei.

Projekta ietvaros rotaļzemē ir uzstādīts slidkalniņš, smilšu laukumiņa iekārta, šūpoles balansieris, vingrošanas pilsētiņa ar tiltu, šķēršļiem un līdz-svara baļķi un šūpoles ligzda (no pašvaldības līdzekļiem). Īstenojot projektu ieguvēji ir gan skolēni, gan ģimenes, gan apkārtējā sabiedrība. Skolēniem tiek dota iespēja aktīvai un pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, taču ģimenēm ar bērniem rotaļu laukums būs moderns un ērts veids, lai dažādotu ģimeņu nodarbības attīstošajā bērnu rotaļzemē. Tā kā Rugāju novada Eglaines pamatskolā tiek īstenotas arī speciālās izglītības programmas, kurās mācās bērni ar dažādiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, tad rotaļvide būs pieejama arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Attīstošā rotaļvide ļaus dažādot šo bērnu ikdienu, veicinās viņu kustību prieku, garīgās un fiziskās veselības attīstību.
Svarīgākie darbi, kuri tika paveikti, lai iekārtotu rotaļu laukumu bija atbrīvot rotaļu laukuma teritoriju no vecajiem skolas ābeļdārza augļu kokiem, bija nepieciešami grunts līmeņa pacelšanas darbi pievedot zemi un granti, kā arī laukuma planēšana. Izveidota ērta un pieejama atpūtas un pastaigu vide ģimenēm, skolēniem, bērniem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, ciemiņiem, tūristiem, kuri nolems izbraukt Ziemeļlatgales velomaršrutu „Rypoj vasals!” gar jauno rotaļu un atpūtas laukumu uz Saipetnieku muzeju. Projekta īstenošana ir devusi lielisku iespēju Benislavas ciema iedzīvotāju, ģimeņu, skolēnu, bērnu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai atpūtas un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un stiprināšanā, kā arī vides labiekārtošanas darbā.


Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Foto no pasākuma skatīt šeit.