​Par atbalstu politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

​Par atbalstu politiski represētām personām un  nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Labklājības ministrija (turpmāk ministrija) informē, ka politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju 100 eiro lielu atbalstu. Minētā atbalsta pieškiršanu nosaka Ministru kabineta rīkojums.

Nr.405 "Par vienreizēja atbalsta pieškiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" (turpmāk — rīkojums Nr.405), kas š.g. 28. augustā pieņemts valdības sēdē.
Atbalsts tiks pieškirts tām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir pieškirts un Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim un kuru dzīves vietas adrese ir deklarēta vai reģistrēta Latvijā. Atbalstu pieškirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - VSAA).
Plānots, ka VSAA atbalstu izmaksās novembrī, taču ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim. Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju, un šīm personām atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz iesniegums. Savukārt personām, kuras nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, VSAA nosūtīs uz šo personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi.
Ņemot vērā, ka atbalsta saņēmēji ir tiešā vai netiešā veidā cietuši no totalitāriem režīmiem, atbalsts ir pielīdzināms kompensācijai par radītajiem zaudējumiem. Līdz ar to rīkojums Nr.405 nosaka, ka šis atbalsts netiek ietverts gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Vēršam uzmanību, ka rīkojumā Nr.405 ieteikts pašvaldībām izmaksāto atbalstu neņemt vērā, novērtējot personas materiālos resursus, ja persona pieprasa sociālo palīdzību saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palidzības likumu.