Par Paskaidrojuma rakstu būvprojektam

Par Paskaidrojuma rakstu būvprojektam

Par Paskaidrojuma rakstu būvprojektam “Valsts vietējā autoceļa V463 Pāliņi - Gailīši posma km 3.50 – 7.98 seguma atjaunošana” “Valsts vietējā autoceļa V488 Rugāji - Ranguči posma km 9.11 – 15.32 seguma atjaunošana”.

Valsts akciju sabiedrība VAS “Latvijas Valsts ceļi’’ Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde informē, ka 16.05.2018. Paskaidrojuma raksts Nr.LVC.PR.V463.16052018 “Valsts vietējā autoceļa V463 Pāliņi - Gailīši posma km 3.50 – 7.98 seguma atjaunošana” un 16.05.2018. Paskaidrojuma raksts “Valsts vietējā autoceļa V488 Rugāji - Ranguči posma km 9.11 – 15.32 seguma atjaunošana” izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Lēmums par Paskaidrojuma rakstā ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un Paskaidrojuma raksta izsniegšanu būvdarbu veicējam:

12.09.2018.Nr.36/1.1/ LVC.PR.V463.16052018

12.09.2018.Nr.36/1.2/ LVC.PR.V488.16052018

Būvdarbu līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš 45 dienas.

Objektā nav paredzēts būvdarbu sezonas tehnoloģiskais pārtraukums.


Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes vecākais eksperts V.Malahovs