“Dienas bez rindām”

“Dienas bez rindām”

Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros no 2018. gada 17. septembra līdz 2018. gada 21. septembrim notiks ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”.

Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē, nevis stāvot rindā valsts vai pašvaldības iestādē.

2017. gada akcijā “Dienas bez rindām” piedalījās 24 valsts iestādes 185 klientu apkalpošanas vietās un 89 pašvaldības 120 klientu apkalpošanās vietās, kopumā valsts un pašvaldību iestādēs sniedzot teju 8.5 tūkstoši konsultāciju par e-pakalpojumu lietošanu. Kā liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2018. gadā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja “Klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem” - Latvijā turpina pieaugt e-pakalpojumu lietotāju skaits un izpratne par digitālās vides sniegtajām priekšrocībām, tomēr vēl aizvien ir liela sabiedrības daļa (33% respondentu), kurus no pakalpojumu pieteikšanas elektroniskā veidā attur bailes no nezināmā, pieradums doties klātienē un nepietiekamas datora un interneta lietošanas prasmes.

VARAM ir izveidojis portāla Latvija.lv atbalsta vietni mana.latvija.lv, kurā pieejami dažādi dzīves situāciju apraksti, video pamācības, piemēram, dzīves situācijas apraksts “E-pakalpojumu nozīme un to izmantošanas priekšrocības”.Akcijas atklāšana notiks 2018. gada 17. septembrī, plkst.11:00 t/c Galerija centrs 1. stāva foajē (Audēju iela 16, Rīga). Tajā ar iedvesmas runu piedalīsies VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, bet ar zināšanām par e-pakalpojumiem un to lietošanu dalīsies e-pārvaldes eksperti.

Rugāju un Benislavas Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri jau tagad aktīvi ikdienā iedrošina savus klientus dažādas dzīves situācijas risināt elektroniski, tāpēc aicina Rugāju novada iedzīvotājus izmantot iespēju doties uz akciju “Dienas bez rindām” un saņemt dažādas konsultācijas.


Informācija:

Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos E. Beļskis

Rugāju Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste L. Konivale


Kontaktinformācija:

Rugāju Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs:

Laura Konivale

Tālrunis: 66954841, e-pasts: rugaji@pakalpojumucentri.lv


Benislavas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs:

Velta Leone

e-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv