Rugāju novada pašvaldība nodrošinās transportu uz pāvesta Franciska vadīto Svēto Misi Aglonā šī gada 24. septembrī

Rugāju novada pašvaldība nodrošinās transportu uz pāvesta Franciska vadīto Svēto Misi Aglonā šī gada 24. septembrī

Rugāju novada pašvaldība nodrošinās transportu uz pāvesta Franciska vadīto Svēto Misi Aglonā šī gada 24. septembrī.

Sīkāka informācija un pieteikšanās Rugāju novada Sociālajā dienestā vai pa telefoniem 27820992 (Santa Everte), 26695251 (Anita Gavare).

Pieteikties līdz šī gada 14. septembrim!