Kursi nodarbinātām personām

Kursi nodarbinātām personām

NĀC MĀCĪTIES PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRĀ „AZOTE”!

Neformālās izglītības programmas

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 17.SEPTEMBRIM!


KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:aizpildīta pieteikuma veidlapa; izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās); izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: biedrība „RITINEITIS”, pieaugušo neformālās izglītības centrs „Azote”, Balvos, Bērzpils ielā 2 (ieeja no pagalma), darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00, www.ritineitis.lv, projekta vadītāja Arnita Gaiduka, tālrunis 29169593, e-pasts: azote@azote.lv