Aicinām iedzīvotājus apmeklēt fizioterapeita vingrošanas un nūjošanas nodarbības

Aicinām iedzīvotājus apmeklēt fizioterapeita vingrošanas un nūjošanas nodarbības

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” ietvaros turpinās nodarbības nūjošanā kopā ar treneri Zinaidu Loginu un vingrošanas nodarbības ar fizioterapeitu Andri Bačuku.

Aicinām iedzīvotājus apmeklēt fizioterapeita vingrošanas nodarbības Rugāju sporta centrā, Rugājos, Kurmenes ielā 87A.

07.08.2018. pulksten 19:00

14.08.2018. pulksten 19:00

21.08.2018. pulksten 19:00

Kā arī būsiet laipni lūgti uz nūjošanas nodarbībām 20.09.2018. un 25.09.2018., kas notiks pie Rugāju ūdenskrātuves (peldvietā). Precīzs nodarbību laiks tuvākajā laikā būs pieejams novada mājaslapā www.rugaji.lv kā arī informācija tiks izvietota uz informācijas stendiem novada teritorijā.

Aicinām visus iedzīvotājus aktīvi iesaistīties projekta aktivitātēs!