Nāc uz izmēģini virtulās realitātes brilles Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā

Nāc uz izmēģini virtulās realitātes brilles Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā

Jūnija izskaņā Rugāju novada domē norisinājās Rugāju, Balvu, Baltinavas un Kārsavas novadu pašvaldību kopprojekta “Iepazīsim, lai nosargātu” noslēguma un virtuālās Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācijas pasākums.

Projekta mērķis bija iesaistīt sabiedrību izglītojošos pasākumos, kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanu un uzturēšanu, nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu, tādējādi pašiem atklājot Latvijas dabas bagātības, iepazīstot tās un mācoties dabu sargāt. Projekta ietvaros visās četrās pašvaldībās norisinājās visdažādākie apkārtējās vides iepazīšanas pasākumi, kuru laikā dalībniekiem bija iespēja ne tikai paraudzīties uz jau zināmām dabas vērtībām ar citām acīm, bet uzzināt, kā tās nosargāt ilgtermiņā un ar tām lepoties. Papildus projektam pašvaldībās ir iegādātas virtuālās realitātes brilles, kuras uzliekot rodas sajūta, ka esi pārcēlies uz pilnīgi citu vietu. Pateicoties projektam “Iepazīsim, lai nosargātu” ir sagatavota virtuālās realitātes pastaiga pa Ziemeļlatgales 4 īpaši aizsargājamām teritorijām, ko var aplūkot internetā, izmantojot datoru, bet īpaši aizraujoši tās ir apmeklēt virtuāli, izmantojot virtuālās brilles! Tagad, esot jebkurā pasaules malā var apmeklēt Pededzes upes lejteci un briežu dārzu Rugāju novadā, Dabas parku “ Numernes valnis” Kārsavas novadā, Ičas upes apkārtni Tieši šī klātbūtnes sajūta padara virtuālo realitāti tik atraktīvu. Pateicoties šādām tehnoloģijām, cilvēks var redzēt pat tādas vietas vai notikumus, ko pats, iespējams, neapmeklētu – neskartas dabas vietas, vai citos gadījumos stāvas kalnu nogāzes vai biezu mūžamežu virtulās realitātes brilles ir peiejamas visu četru pašvaldību tūrisma informācijas centros.


Saite virtuālaji tūrei

http://giraffevisual.com/tours/360/latgales-parrobezuprojekts/tour/en/index.html

http://giraffevisual.com/tours/360/latgales-parrobezuprojekts/tour/lv/index.html

http://giraffevisual.com/tours/360/latgales-parrobezuprojekts/tour/ru/index.html


Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Nāc uz izmēģini virtulās realitātes brilles Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā 0Nāc uz izmēģini virtulās realitātes brilles Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā 1Nāc uz izmēģini virtulās realitātes brilles Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā 2Nāc uz izmēģini virtulās realitātes brilles Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrā 3