Pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei!

Pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei!

Tuvojoties jaunam mācību gadam, atgādinām, ka katram skolēnam, kurš mācās Rugāju novada skolās vai pirmskolas izglītības grupās, sākot ar piecgadīgo bērnu grupu, pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei 15 EUR apmērā.

Lai šo pabalstu saņemtu vecākiem jādodas uz Sociālo dienestu unjāņem līdzi čeki par mācību līdzekļu iegādi. Čekos obligāti jābūt norādītam bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam. Pabalstu iespējams saņemt līdz 2018. gada oktobra mēneša beigām.


Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja Santa Everte