Optiskā tīkla infrastruktūras un būvniecības darbi skar arī Rugāju novada teritoriju

Optiskā tīkla infrastruktūras un būvniecības darbi skar arī Rugāju novada teritoriju

2017. gada decembra beigās Latvijas valsts radio un televīzijas centrs iesniedza būvprojektu optiskā kabeļa posmiem Ventspils - Užava - Jūrkalne, Usma, Ugāle; Rēzekne – Tutāni – Ludza – Martiši; Lejasciems – Sinole – Galgauska – Tirza, Lejasciems – Zeltiņi; Naudaskalns - Rugāji - Lazdukalns – Gaigalava; Māriņkalns – Jaunlaicene – Ape, Alūksne, Liepna.

Savukārt jau 2018. gada 14. jūnijā platjoslas projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums “3.2.2.3. aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”. Šovasar optiskā tīkla infrastruktūras būvniecības darbi, kas skar arī Rugāju novada teritoriju, norisinās posmā Naudaskalns - Rugāji - Lazdukalns - Gaigalava.Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža