Konkurss uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amata vietu

Konkurss uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amata vietu

Rugāju novada dome izsludina konkursu uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amatu vietu.

1.Amatam var pieteikties persona, kura atbilst šādām noteiktajām prasībām:

1.1. Atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām;

1.2. Bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā.

1.3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai B1 līmenī;

1.4. Vismaz trīs gadi pedagoģiskā darba pieredze un/vai pieredze izglītības vadības darbā;

1.5. Zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;

1.6. Vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;

1.7. Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;

1.8. Datorlietošanas prasmes, tajā skaitā ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;

1.9. Labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;

1.10. Izpratne par lietvedības dokumentu sagatavošanu;

1.11. B kategorijas autovadītāja apliecība;

1.12. Vēlams personīgais vieglais automobilis.

1.13. Vēlama izpratne un spēja risināt finanšu un saimnieciskos jautājumus.

1.14. Pieredze darbā ar projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību.

2.Iesniedzamie dokumenti:

2.1. Pieteikums konkursam – aizpildīta pieteikuma anketa;

2.2. Īss dzīves un darba gaitu apraksts, vēlams Europass CV formā;

2.3. Motivācijas vēstule;

2.4. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

2.5. Citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas amatā;

2.6. Pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Rugāju novada Eglaines pamatskolas darbības un attīstības iespējamajiem virzieniem, kurā jānorāda esošās situācijas analīze, attīstības iespējas īstermiņa (tuvākā gada laikā) un ilgtermiņa (turpmākiem trīs gadiem) periodā (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000 (2 lpp.)).

2.7. B kategorijas autovadītāja apliecības kopija.

Dokumentus pretendents var iesniegt līdz 2018. gada 30. jūlijam plkst. 16.00, sūtot pa pastu vai personīgi, iesniedzot Rugāju novada domē (sekretārei), adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, uz slēgtas aploksnes norādot “Konkursam uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amatu”.

Ar visu konkursa nolikumu var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv. Kontaktinformācija: Daina Tutiņa (tālr.: 27800548, e-pasts: daina.tutina@rugaji.lv).


KONKURSA NOLIKUMS