Notiek grants ceļu pārbūve

Notiek grants ceļu pārbūve

22. jūnijā notika pašvaldības grants ceļu Pelnupe – Osa, Ozolnes – Liepari un Žeivinieki – Egļusala pārbūves projektā iesaistīto atbildīgo personu kārtējā sanāksme, kurā piedalījās būvniecības uzņēmuma un būvuzraudzības speciālisti, projekta izstrādātāji un pašvaldības darbinieki.

Šobrīd notiek darbi uz visiem trīs ceļiem – apaugumu noņemšana, caurteku maiņa un novadgrāvju veidošana. Uzsākot ceļu pārbūvi radušies vairāki jautājumi, kā rezultātā vienojās par izmaiņām projektā, kā arī tika apspriestas citas aktuālas problēmas. Kā būtiskākais ir arī zemju īpašnieku atbildība meliorācijas sistēmu sakārtošanā, jo tām nefunkcionējot applūst ne tikai pašu īpašumi, bet arī pārplūst novadgrāvji pie ceļiem.
Izbraucot uz vietas, jautājumus, kas bija radušies par ceļa Ozolnes – Liepari pārbūvi, par caurteku un novadgrāvju izbūvi, iedzīvotāji varēja jautāt atbildīgajiem speciālistiem.
Lūgums iedzīvotājiem, ja ir jautājumi, savlaicīgi informēt pašvaldību vai darbu vadītāju par neskaidriem jautājumiem, lai to var izrunāt ceļu pārbūves procesā un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas projektā.


Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa