XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku pulkā arī Rugāju novads

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku pulkā arī Rugāju novads

2017./2018. gada darba sezona Rugāju novada amatiermākslas kolektīviem ir ļoti atbildīga un saspringta. Taču ieguldītais darbs ir vainagojies panākumiem un jau aprīlī kļuva zināms, ka Rugāju novada novada pieci amatiermākslas kolektīvi būs XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki.

Uz svētkiem no 1. jūlija līdz 8. jūlijam no mūsu novada dosies 107 dalībnieki, kuri pārstāvēs piecus amatiermākslas kolektīvus: Rugāju novada Rugāju tautas nama jauktais koris, diriģents Pēteris Sudarovs, Rugāju novada Rugāju tautas nama senioru deju kopa ”Ezerrieksts”, vadītāja Inta Sleža, Rugāju novada Rugāju tautas nama vidējās paaudzes deju kopa “Rugāji”, vadītāja Lucija Bukša, Rugāju novada Rugāju tautas nama un novada vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Astrīda Circene, Rugāju novada Lazdukalna saieta nama etnogrāfiskais ansamblis”Benislava”, vadītājas Regīna Čudarāne un Daiga Jēkabsone.

No Pirmajiem svētkiem 1873. gadā ar 1000 dziedātājiem tie izauguši par varenu kustību – XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētku nedēļā Rīgā ieradīsies 43 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju. Septiņas dienās viņi piedalīsies vairāk nekā 65 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu u.c. koncertprogrammās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs.


Foto skatīt šeit.

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža