Atvērta grāmata "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei", kurā iekļauta informācija arī par Rugāju novada audējām

Atvērta grāmata

Šajās dienās klajā nācis unikāls izdevums – grāmata "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei". Tajā iekļauti vairāk nekā seši simti Latvijas segu attēlu, sniedzot iespēju iepazīt Kurzemes ķēžu, rožu un spoguļu segas, Zemgales zvaigžņu segas, Vidzemes šatiersegas, Latgales dreļļus un čosnī dečus, arī josliņsegas, mežģīņsegas un audēju jaunrades darbus. Īpaša uzmanība pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu segām. Autori – J.Kursīte, I.Sirica, U.Niedre, Z.Ulmane, S.Rubeze, R.Vēliņš, grāmatā atspoguļojuši aušanas tradīcijas no pirmsākumiem līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados.
Sadaļā -Latgales segas, ir pētīta Rugāju novada Daugasnes ciemata audējas Tautas daiļamata meistares Paulīnas Pošivas (dz.Kaļva) vilnas segas aušanas tehnika.
Sadaļā - Latgales audējas ir skatāmas Rugāju novada audēju Martas Garpēteres, Paulīnas Pošivas (dz.Kaļva) un Austras Sockas krāšņās segas.
Grāmatas atvēršanas svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā literatūrzinātniece Janīna Kursīte saka “Pirmoreiz segām, ar visiem krāšņajiem rakstiem, ir atsevišķs, milzīgs foliants. Bija drusciņ bailes, ka viens brīdis un, tāpat kā dainas, segas var pazust. Es ceru, ka šī grāmata palīdzēs apzināties mums pašiem to vērtību, kas ir segā. Materiālo, nemateriālo un arī garīgo vērtību."
"Grāmata ir pateicība audējam par viņu prašanu un spēšanu mantu nošķirt no gara vērtībām. Grāmata ir pateicība audējām par viņu mīlestību pret savu valsti, tautu un ģimeni. Darbs ir iemūžināts mirklis, darbs nodrošina tautas pastāvēšanu." R.Vēliņš
Prezentējot Latvijas bagāto kultūras mantojumu, grāmatu paredzēts izdot arī angliski.
Papildus informācija:
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/132531/atver-gramatu-par-ausanas-tradicijam;
http://www.leta.lv/photo/album/B2BF667B-A927-463B-AD3E-5BE2598EA676/


Atvērta grāmata "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei", kurā iekļauta informācija arī par Rugāju novada audējām 0Atvērta grāmata "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei", kurā iekļauta informācija arī par Rugāju novada audējām 1Atvērta grāmata "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei", kurā iekļauta informācija arī par Rugāju novada audējām 2Atvērta grāmata "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei", kurā iekļauta informācija arī par Rugāju novada audējām 3Atvērta grāmata "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei", kurā iekļauta informācija arī par Rugāju novada audējām 4Atvērta grāmata "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei", kurā iekļauta informācija arī par Rugāju novada audējām 5Atvērta grāmata "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei", kurā iekļauta informācija arī par Rugāju novada audējām 6