Uz atbalstu Rugāju novada biznesa ideju konkursā pretendēs četri dalībnieki

Uz atbalstu Rugāju novada biznesa ideju konkursā pretendēs četri dalībnieki

1.jūnijā noslēdzās Rugāju novada pašvaldības rīkotais biznesa ideju konkurss 2018.gadam. Biznesa ideju konkursam ir iesniegtas 4 biznesa idejas. Vērtēšanas komisija divu nedēļu laikā iepazīsies ar iesniegtajiem biznesa ideju pieteikumiem un uzklausīs pretendentu prezentācijas klātienē, tad sniegs savu vērtējumu par biznesa idejas dzīvotspēju un pašvaldības finansējuma piešķiršanu vai atteikumu.

Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Rugāju novadā. Šī mērķa īstenošanai Pašvaldība ir piešķīrusi finansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz vai nu jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu vai jaunu darba vietu radīšanu, vai uzņēmuma attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm. Vienam biznesa idejas projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir viens tūkstotis eiro, paredzot segt izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi un attīstību, ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos un iekārtās.


Mārīte Orniņa
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja
Rugāju novada pašvaldība