Kapusvētku laiki 2018. gadā prāvesta O. Misjūna vadīto draudžu kapsētās

Kapusvētku laiki 2018. gadā prāvesta  O. Misjūna vadīto draudžu kapsētās

2.jūnijā

Plkst.17.00- Saksmales kapos

9.jūnijā

Plkst.13.30- Līdumnieku kapos

Plkst.15.00-Golvoru kapos

16.jūnijā

Plkst.12.00- Kraukļevas kapos

Plkst.13.30Auškas kapos

Plkst.15.30Sudarbes kapos

30.jūnijā

Plkst.12.00Vilkavas kapos

Plkst.13.30Čušļu kapos

Plkst.15.00-Cepurnieku kapos

7.jūlijā

Plkst.12.00Putrānu kapos

Plkst.13.30-Kaupiņu kapos

Plkst.15.00-Ķeiseļovas kapos

14.jūlijā

Plkst.12.00Mastarīgas kapos

Plkst.13.30-Bēržu kapos

21.jūlijā

Plkst.12.00Cūkusalas kapos

Plkst.13.30-Stāmeru kapos

28.jūlijā

Plkst13.00-Slavītu kapos

Plkst.14.30Dubļukalna kapos

Plkst.16.30 –Vārnienes kapos

4.augustā

Plkst.12.00 - Grūzīšu kapos

Plkst.13.30Silenieku kapos

Plkst.15.00-Reibānu kapos

Plkst.16.30Dekšņu kapos

11.augustā

Plkst.15.00Lieparu kapos

18.augustā

Plkst.11.00Upatnieku kapos

Plkst.12.00 - Bolupes kapos