Rugāju novada mazie vokālisti tiekas konkursā “Cālis 2018”

Rugāju novada mazie vokālisti tiekas konkursā “Cālis 2018”

Daudzus gadus pēc kārtas, ik pavasari, Rugāju novadā norisinās mazo vokālistu konkurss “Cālis”. Brašie dziedātāji, gatavojoties konkursam, bija iemācījušies katrs divas dziesmas un ar prieku tās dziedāja gan žūrijai, gan skatītājiem un atbalstītājiem. Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija trīs locekļu sastāvā – Rugāju tautas nama dāmu vokālā ansambļa vadītāja, pedagoģe Sanita Anckina, Balvu mūzikas skolas pedagoģe Rita Keiša un Rugāju jauktā kora diriģents Pēteris Sudarovs, kurš priecājās par to, ka ar katru gadu bērni dzied labāk, kas nozīmē, ka mūsu novadā skanēs gan ansambļi gan kori, kuros darbosies arvien jaunas paaudzes.

Gadu no gada mazie dziedātāji sevi pierāda kā māksliniekus, kuri nebaidās no skatuves un labprāt dzied gan nopietnas, gan jautras dziesmas. Paldies jāsaka arī skolotājām, kas cītīgi gatavoja mazos cāļus konkursam - Rugāju novada vidusskolas skolotāja Velgai Smoļakai un Eglaines pamatskolas skolotājai Aijai Ikstenai.

“Šodien, kad tiekamies saules pielietā aprīļa piektdienā, droši varu apgalvot, ka tiekamies novada mīļākajā, sirsnīgākajā un pūkainākajā pasākumā, lai cildinātu mūsu novada visdziedošākos Cālīšus. Gribu pateikt paldies vecākiem, kuri palīdzējuši bērniem nonākt līdz šim brīdim, kad viņi kāpj uz skatuves un sniedz savus priekšnesumus. Paldies skolotājiem, kuri pielikuši savu mīlestību un rūpes, lai mazie dziedātāji šodien varētu uzstāties. Lai skaisti skan dziesmas konkursa dalībniekiem, jūs esat labākie!” vēlēja Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine.


NOMINĀCIJAS

RUGĀJU NOVADA DZIEDOŠĀKAIS CĀLIS 2018 – Arvita Lonska

CĀLĪTE DĀMĪTE – Sanija Sīle

SAULAINĀKAIS CĀLIS – Ilze Pasikova

ATRAKTĪVĀKAIS CĀLIS – Kārlis Žagars

KRĀSAINĀKAIS CĀLIS – Santa Kupča

ELEGANTĀKAIS CĀLIS – Adrians Baburins

RAIBĀKAIS CĀLIS – Amanda Zuša

MĪLĪGĀKAIS CĀLIS – Lauma Žagare

GRACIOZĀKAIS CĀLIS – Mia Mišela Sņegova

BRAŠĀKAIS CĀLIS – Jānis Pērkons

SKANĪGĀKAIS CĀLIS – Rinards Kalnējs


Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Foto: Agrita Luža

Foto no pasākuma skatīt ŠEIT.