Par SIA "AP Kaudzītes" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifiem

Par SIA

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 5.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.38 (protokols Nr.13, 1.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (turpmāk – lēmums Nr.38).

Plašāku informāciju skatīt ŠEIT.

Informējam, ka attiecībā patērētāju (atkritumu radītāju) atkritumu apglabāšanas apsaimniekošanas maksa paliek nemainīga, kā tas norādīts Rugāju novada domes 20.07.2017. pieņemtajā lēmumā "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu".