Uzņēmēji Balvos tiekas seminārā - akcijā “Satiec savu darba devēju”

Uzņēmēji Balvos tiekas seminārā - akcijā “Satiec savu darba devēju”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) sadarbībā ar NVA Balvu filiāli un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru šī gada 06.aprīlī Balvos organizēja Semināru – akciju “Satiec savu darba devēju”.

Pasākuma mērķis bija vienkopus pulcēt gan darba devējus – uzņēmējus, gan meklētājus, lai abām auditorijām vienkopus sniegt saistošu informāciju. Pasākums tiek rīkots jau otru gadu un ir guvis apmeklētāju atsaucību.

Latgales plānošanas reģiona LUC komercdarbības speciālisteV.Iļjanova sniedza prezentāciju uzņēmējiem par LUC pakalpojumiem un atbalsta programmām saimniecikās darbības attīstībai. Semināra gaitā Valsts darba inspekcijas pārstāve uzņēmējus iepazīstināja ar uzņēmumu darba vides risku novēršanu un iespēju saņemt atbalstu šo jautājumu risināšanā. Uzņēmēji iepazinās arī ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumiem darba devējiem.

Potenciālie darba ņēmēji akcijas “Satiec savu darba devēju” laikā varēja iegūt informāciju par pieejamām vakancēm, pieteikties uz brīvajām vakancēm, ko piedāvāja 13 uzņēmēji, kā arī guva citu, ar darba attiecībām saistītu, svarīgu informāciju.

Diskusijas laikā uzņēmēji dalījās pieredzē par dažādu, ar uzņēmējdarbību saistītu, jautājumu risināšanu pēc kurām LUC speciālistes interesentiem sniedza konsultācijas.

Lai orientētos informācijas lielajā apjomā par iespējamo atbalstu uzņēmējdarbībai, LPR Latgales Uzņēmējdarbības centrakomercdarbības konsultanteValda Iļjanova aicināja uzņēmējus atbalstu meklēt uzņēmējdarbības centrā Balvos. LUC speciālisti palīdzēs uzņēmējiem sakārtot birokrātiskās procedūras, sniegs konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un uzņēmējdarbības atbalsta programmu pieejamību, jo centramērķis irmotivēt uzņēmējdarbības uzsācējus, kā arī sniegt atbalstu jau strādājošiem uzņēmējiem.


Ziņu sagatavoja:

Latgales plānošanas reģiona

Latgales uzņēmējdarbības centrs