Aicina piedalīties akcijā “Satiec savu darba devēju”

Aicina piedalīties akcijā “Satiec savu darba devēju”

NVA Balvu filiāle, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes ielā 2b, Balvos, 2.stāvā)

6. aprīlī no plkst. 10:00 - 12:00 rīko akciju “Satiec savu darba devēju”.

Akcijas mērķis - darba meklētājiem palīdzēt atrast darbu, bet darba devējiem- vajadzīgos darbiniekus

Akcijas laikā konsultācijas sniegs VDI, VSAA, NVA, EURES, Latgales plānošanas reģiona un Biznesa centra pārstāvji

Aicinām darba devējus pieteikties dalībai akcijā pa tālruni 64507263, 28399763;e-pastu: balvi@nva.gov.lv vai personīgi NVA Balvu filiālē Balvos, Bērzpils ielā 2a - 2. kabinetā

Gaidīsim visus interesentus!