Rugāju novada Vanadzēni nosvin 15 gadu jubileju

Rugāju novada Vanadzēni nosvin 15 gadu jubileju

Šī gada 17. februārī piecpadsmito dzimšanas dienu atzīmēja Vanadzēnu kustības dalībnieki Rugāju novadā. Pasākuma dalībniekiem un ciemiņiem pulcējoties Lazdukalna saieta namā, tika aizvadīts svētku koncerts, izskanēja apsveikumi, atmiņu stāsti un paldies vārdi.

Uz pasākumu bija ieradies Daugavas Vanagu (DV) „Jaunatnes un Vanadzēnu vadītājs” Latvijā Gunārs Spodris un Vanadžu priekšniece Klāra Mētra. G. Spodris ir Anglijas latvietis, dzīvo Latvijā, Rēzeknes novadā, jau daudzus gadus. Viņa sirds lieta ir Daugavas Vanagu organizācijas izaugsme, jaunās paaudzes piesaistīšana un iesaistīšana DV darbā Latvijā. Viņš cītīgi apmeklē Latgales skolas, sadarbībā ar skolu direktoriem un skolotājiem viņš ir noformējis Vanadzēnu kopas dažādās Latgales skolās, kuras ir izrādījušas interesi jauniešu patriotiskā audzināšanā.

Vanadzēnu kopa jau 15 gadus pastāv arī Rugāju novada Eglaines pamatskolā. Ar direktora Eduarda Stalidzāna un skolotājas, Vanadzēnu vadītājas Anitas Stalidzānes atbalstu, skolēnos tiek veidota patriotiskā apziņa, kopīgos pasākumos iepazīta dzimtene. “Patiess prieks, ka Vanadzēni vēl aizvien ir, un ka tagad tie ir abās novada skolās. Paldies arī Sintijai Kaļvai, kura neatteica vadīt Vanadzēnus Rugāju novada Eglaines pamatskolā, jo tautu, kura mīl savu zemi, nevienam nav lemts uzvarēt! Mācot jauniešos patriotismu, kopā iepazīstot Latviju, esmu priecīga, ka Vanadzēnu kustībā iesaistījušies arī Rugāju novada vidusskolas skolēni,” atzina A. Stalidzāne.

Viens no lielākajiem Vanadzēnu kopas atbalstiem 15 gadu garumā bija un ir Gunārs Spodris, kuram pasākuma laikā Rugāju novada dome pasniedza tencinājumu par ilggadēju un lielisku sadarbību, daudzpusēju atbalstu un patiesu ieinteresētību Vanadzēnu kustības attīstībā Rugāju novadā. “Un ne jau es to lielo darbu izdaru, bet gan tās lieliskās skolotājas, kuras bērnus satur kopā, palīdz strādāt, veiksmīgi piedalās Latvijas izzināšanas pasākumos,” noteica G. Spodris.

Uz pasākumu bija ieradušies Vanadzēni no Rekavas vidusskolas un kopā ar vadītāju pauda domu, ka tik ilgus gadus Vanadzēni skolā var būt, ja ir trīs lietas – cilvēki – entuziasti, kuri strādā, atbalsts – gan finansiāls, gan morāls un cilvēks, kurš ir paraugs citiem, lai būtu no kā iedvesmoties arvien jauniem sasniegumiem, kā arī bērni, kuru dēļ to visu ir vērts darīt! Savukārt Viļānu novada Vanadzēni dāvināja laimes pakavu, vēlot čaklumu, laimi un saticību. Jubilejas svinībās skatītājus priecēja Eglaines pamatskolas kapela Aijas Ikstenas vadībā un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rugāji” Lucijas Bukšas vadībā.


Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Foto no pasākuma skatīt šeit.