Balvu, Rugāju un Viļakas novadu vokālo ansambļu skate

Balvu, Rugāju un Viļakas novadu  vokālo ansambļu skate

2018. gada 16. februārī Rugāju tautas namā norisinājās Balvu, Rugāju un Viļakas novadu vokālo ansambļu skate. Vokālo ansambļu sniegumu vērtēja žūrija trīs cilvēku sastāvā – Gulbenes, Alūksnes un Balvu koru apriņķa virsdiriģents Roberts Liepiņš, Siguldas koru apriņķa virsdiriģents un Alūksnes skolotāju kora “ATZELE” diriģents Jānis Baltiņš un Dricānu garīgo dziesmu ansambļu “Almus” mākslinieciskais vadītājs Jānis Trūps.Ansambļa nosaukums

Kolektīva vadītājs

Punkti

Pakāpe

Viļakas novada Vecumu pagasta vokālais ansamblis

Ilona Bukša

41.16

1.

Lazdulejas sieviešu vokālais ansamblis “Vālodzīte"

Karīna Ramanova

36.83

2.

Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Cansone”

Ilona Bukša

42.0

1.

Balvu pagasta jauktais vokālais ansamblis "Malduguns"

Viktorija Kokoreviča

30.16

3.

Tilžas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Rasa"

Rita Keiša

35.66

2.

Kubulu pagasta kultūras nama garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"

Aldis Laicāns

40.16

1.

Balvu kultūras un atpūtas centra senioru vokālais ansamblis “Razdoļje”

Zoja Zaharova

38.00

2.

Rugāju tautas nama dāmu vokālais ansamblis

Sanita Anckina

42.3

1

Foto no pasākuma skatīt šeit.