Paraksta sadarbības līgumu starp Latvijas Universitāti un Rugāju novada domi par augstākās izglītības ieguvi, apmācībām un kursiem

Paraksta sadarbības līgumu starp Latvijas Universitāti un Rugāju novada domi par augstākās izglītības ieguvi, apmācībām un kursiem

Ievērojot Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam iekļautās ilgtermiņa prioritātes, un, lai attīstītu sadarbību izglītības, reģionālās attīstības un zinātnes jomā Rugāju novadā, 2018. gada 15. februārī tika parakstīts sadarbības līgums starp Latvijas Universitāti (LU) un Rugāju novada domi par augstākās izglītības ieguvi, apmācībām un kursiem.

Puses vienojās par sadarbību novada iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības koncepcijas īstenošanai un novada ekonomikas straujākai attīstībai. Sadarbojoties tiks veikta informācijas apmaiņa, piedāvātas prakses iespējas studējošajiem, sadarbība bibliotēku izmantošanā un bibliotēku fonda paplašināšanā, kopīga projektu izstrāde, kopīga konferenču un semināru organizēšana un piedalīšanās abu pušu organizētajos semināros un konferencēs, studējošo kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu tematu virzienu izstrādē saskaņā ar novada attīstības programmu, kursu organizēšana mērķauditorijām.

Alūksnes filiālē vai Rīgā studējošajiem Rugāju novada iedzīvotājiem piedāvās prakses iespējas pašvaldības padotības iestādēs un uzņēmumos, ja minētās pašvaldības iestādes un uzņēmumi būs informējuši LU par šādām prakses iespējām.


Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Foto: no personīgā arhīva