Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī"

Saņem

Svinīgā "Latgales Gada balvas 2017" pasniegšanas ceremonija norisinājās 27.janvārī, Preiļu novada kultūras centrā. Pasākuma laikā tika godināti īpaši Latgales goda cilvēki, kuri ar savu nesavtīgo darbu un sirds degsmi ir devuši nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas un Latgales attīstībā.

Latgales Gada balva ir balvu pasniegšanas ceremonija, lai godinātu Latgales cilvēkus, organizācijas, uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā, kurā tiek nominēti tie Latgales notikumi, pasākumi vai cilvēki, kuri gada laikā ir devuši vislielāko ieguldījumu Latgales labā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir nozīmīgi Latgales reģionam un Latgales atpazīstamībai sabiedrībā.

"Latgales Gada balva 2017" tika pasniegta 7 nominācijās: "Gada lauksaimnieks", "Aktīvākais jaunietis", "Gada ģimene", "Latgales gada varonis", "Gada uzņēmējs", "Aktīvākais seniors" un "Latgales gada sirds cilvēks". Uz šo ievērojamo notikumu tika pieteikti aptuveni simts ļoti cienīajmi pretendenti no visas Latgales.

"Latgales Gada balva 2017" nominācijā "Latgales Gada aktīvākais seniors" starp ļoti cienījamiem pretendentiem, galveno balvu ieguva Irēna Paidere. Kad Irēnai balvu pasniedza, visi klātesošie zālē piecēlās kājās un izrādot godu, cieņu un atzinību, ilgi un sirsnīgi applaudēja Irēnai Paiderei. Tas bija ļoti aizkustinoši. Irēna Paidere ir izpētījusi dzimtu 9 paaudzēs, izveidojusi dzimtas ģerboni, karogu, izdevusi “Dzimtas grāmatu” 2 sējumos un pašlaik darbojas pie trešā. Dzimta ar savu bagātīgo vēsturisko mantojumu un pēctecību ir augstu novērtēta. Par to tiek veidoti ziņu sižeti, radio un TV raidījumi. Irēna izzinot dzimtas vēsturi, vienlaikus ceļ godā spilgtas personības un iesaista šobrīd dzimtā esošās 5 paaudzes, devusi nenovērtējamu ieguldījumu ģimenes, dzimtas, Latgales, Latvijas un laikmeta ilgtspējīgā attīstībā. Aktīvi iesaistās arī Latvijas simtgades norisē.

Lepojamies ar Irēnu Paideri, kura kopā ar dzimtu tika pagodināti un aicināti, pārstāvot savu Rugāju novadu, būt Latvijas Goda apļa dalībnieki un veikt vēsturiski vērtīgu ierakstu "Tautas Saimes grāmata". Sniedzot atbildes uz jautājumiem - kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī; kāds mūsu katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā kontekstā, piecu paaudžu dzimtas pārstāvji pulcējās Rugāju novadā un atstāja vēstījumu "Tautas Saimes grāmatā".

Irēna Paidere un dzimtas ļaudis tika īpaši novērtēti un viņiem tika piešķirts Latvijas Goda apļa Goda Saimnieces, Goda Saimnieka tituls. Latvijas Goda apļa ietvaros, tiek izcelti Goda Saimnieki un Goda Saimnieces, lai īpašā pasākumu un notikumu programmā atklātu un iepazītu novadu kultūrvēsturi, vēsturiskās un mūsdienu personības, darbu un sasniegumus.


Sirsnīgi sveicam Rugāju novada iedzīvotāju Irēnu Paideri ar nozīmīgajiem sasniegumiem!


Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 0Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 1Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 2Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 3Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 4Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 5Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 6Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 7Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 8Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 9Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 10Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 11Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 12Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 13Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 14Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 15Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 16Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 17Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 18Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 19Saņem "Latgales gada balvu" un pārstāv Rugāju novadu "Latvijas Goda aplī" 20