Rugājieti, pastāsti par sava novada un savas dzimtas vēsturi!

Rugājieti, pastāsti par sava novada un savas dzimtas vēsturi!

Tuvojoties Latvijas simtgadei, tapis projekts www.latvijasdzimtas.lv, kas ietver arī karte.latvijasdzimtas.lv un avoti.latvijasdzimtas.lv. Mūsu mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju interesi par sava novada vēsturi, kā arī stiprināt novadu patriotismu un veicināt vēstures materiālu nodošanu nākamajām paaudzēm tām saprotamā veidā.

Rugājieti, pastāsti par sava novada un savas dzimtas vēsturi! Likteņstāsti, senās un mūsdienu fotogrāfijas, nostāsti par vietām un notikumiem, kas norisinājušies Rugāju novadā ir dalīšanās vērti un atstājami garīgajā mantojumā nākamajām paaudzēm!

Jūs esat aicināti pievienoties sava novada baznīcu, tautas skaitīšanas un revīziju ierakstu — vēstures liecību pārrakstīšanā, lai veicinātu Rugāju novadpētniecības saglabāšanu un attīstīšanu. Pārrakstītie arhīva materiāli ļaus vieglāk atrast savus senčus, lai izveidotu dzimtas koku vai dzimtas pētniecības rezultātā atrast savus senčus, piemēram, Rugājos!Pamēģināt savus spēkus vēstures avotu pārrakstīšanā var šeit: avoti.latvijasdzimtas.lv
Vēsturiskas un interesantas fotogrāfijas varat pievienot: karte.latvijasdzimtas.lv
Informāciju varat iesūtīt arī e-pastā: info@latvijasdzimtas.lv