Apbalvoti konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” dalībnieki

Apbalvoti konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” dalībnieki

2017. gada nogalē Rugāju novada dome izsludināja konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” ar mērķi rosināt Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo tēlu Ziemassvētku un gadu mijas laikā, kā arī veicināt iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku (nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju un iestāžu aktīvu līdzdalību svētku noformējuma veidošanā.

Rugāju novadā šāds konkurss norisinājās jau otro gadu pēc kārtas un patiess prieks, ka atsaucība ir kļuvusi lielāka, jo tika saņemti 18 konkursa dalībnieku pieteikumi. Pieteiktie un noformētie objekti tika vērtēti četrās kategorijās - privātmāju noformējums, daudzstāvu dzīvojamās mājas noformējums (dzīvokļa balkoni, lodžijas, logi utml.), uzņēmumu noformējums, sabiedrisko ēku noformējums.

Šī gada 8. janvārī konkursa dalībnieki tika aicināti piedalīties apbalvošanas pasākumā, lai saņemtu pateicības un dāvanas, dalītos pārdomās un stāstos par to, kā katram veicies ar objekta noformēšanu. Tā, piemēram, daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 6, Rugājos vecākā Oļesja Halusa atzina, ka ideju, lai piedalītos šajā konkursā esot daudz, un, ka viņa priecājas, ka mājas iedzīvotāji ir atsaucīgi un ikviens labprāt iesaistās mājas noformēšanā. Savukārt Andra Sņegova privātmājas noformējumā, žūrijas komisija atzinīgi novērtēja to, ka papildus gaismas virtenēm, ar ko tika rotāts objekts, klāt tika pieskaņota Ziemassvētku mūzika.

Konkursa dalībnieku radošās un oriģinālās idejas pamanījuši gan tuvāki, gan tālāki ciemiņi, novērtējuši gan paši novada iedzīvotāji, gan kaimiņu novadi.

Paldies arī tiem, kuri savas mājas izgaismoja, bet konkursam nepieteicās, jo arī viņi tika pamanīti un aicinām dalību konkursā pieteikt šogad! Pamanīti tika izgaismotie Romānu ģimenes, Zožu ģimenes, Līgas Kravales, Evitas Arules, Lilitas Začestes, Janas Briedes, Jāņa Auziņa, Liepusalas mājas, Mārītes Orniņas objekti.

Šogad konkursa apbalvojumiem tika izvirzīta arī Rugāju novada domes priekšsēdētājas simpātiju balva, kuru saņēma Jānis Kindzuls (Z/S “Ievas”) par oriģināli izgaismoto traktoru, kurš veiksmīgi iekļāvās kopējā objekta noformējumā.

Arī Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine lepojas ar to, ka izgaismoto objektu paliek vairāk un tie kļūst arvien košāki: “Sakot jums paldies, gribu vēlēt neapstāties pie iesāktā un noteikti arī šogad realizēt drosmīgas idejas objektu noformējumā. Paldies par prieka sagādāšanu sev un citiem, par Ziemassvētku brīnuma radīšanu Rugāju novadā!”.


Foto skatīt šeit.


KONKURSA REZULTĀTI

Privātmāju noformējums

Daudzstāvu dzīvojamās mājas noformējums

Uzņēmumu noformējums

Sabiedrisko ēku noformējums

Uzvarētājs

Andris Sņegovs (Dzirnavu iela 1, Rugāju novads, Rugāju pagasts)

Oļesja Halusamājas noformējums (Skolas iela 6, Rugāju novads, Rugāju pagasts

Eva Leone – balkona noformējums (Bērzu iela 1, Benislava)

Mareks Cālers, ZS “Lāsītes” (Rugāju novads, Lazdukalna pagasts)

Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca (Kapūne, Rugāju novads)