Izdots Rugāju novada kalendārs 2018. gadam

Izdots Rugāju novada kalendārs 2018. gadam

Informējam, ka ir izdots Rugāju novada kalendārs 2018. gadam. Kalendāru iespējams iegādāties:

- Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugāju pagasts, Rugāju novads, pie nodokļu administratores, 1. stavā;
- Lazdukalna pagasta pārvaldē Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads pie nodokļu adminstratores.