Virtuālajā platformā Latvia360.com var apskatīt arī Rugāju novadu

Virtuālajā platformā Latvia360.com var apskatīt arī Rugāju novadu

Virtuāla vietas izzināšana pirms došanās uz to vairs nav nekāds jaunums. Kopš internets kļuvis par nozīmīgu cilvēka ikdienas daļu, aizvien vairāk par visu vēlamies pārliecināties, neatejot no savām digitālajām ierīcēm un kā vēl labāk to izdarīt, ja ne to redzot un pašiem virtuāli izstaigājot.

Latvia360.com dod iespēju ikvienam cilvēkam, atrodoties jebkurā pasaules malā, ieraudzīt vērtības, ar ko Latvija kā valsts var lepoties. Platforma ļauj virtuāli izstaigāt vietas, kur vēl nav būts un tai pat laikā ļaut atgriezties tajās, kas reiz jau apmeklētas un nav atstājušas vienaldzīgu. Uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai.

Informējam, ka arī Rugāju novada pašvaldība ir iegādājusies vietu šajā virtuālajā platformā. Šī gada augustā Rugāju novadā viesojās fotogrāfs, kurš iemūžināja piecas vietas, lai izveidotu panorāmas skatus 360 grādu leņķī. Platformā var apskatīt Rugāju centru, Rugāju parku ar brīvdabas estrādi un Rugāju stadionu, atpūtas vietu pie Rugāju ūdenskrātuves, Augustovas Svētās Elizabetes Romas Katoļu Baznīcu un Lazdukalna saieta namu.

Atgādinām, ka ikviens Rugāju novada uzņēmējs ir aicināts pievienot savu uzņēmumu, nopērkot vietu platformā (izmaksas 86,00 euro + PVN). Izveidoto virtuālo platformu, uzņēmēji varēs integrēt sava uzņēmuma mājaslapā, sociālajos tīklos, dalīties ar saviem klientiem. Platforma būs novada piedāvājumā, kā arī visas Latvijas virtuālajā platformā - Latvia360.com.

Uzskates materiāls uzņēmējiem - https://giraffe360.qwilr.com/9dL58RYTsa3i

Informācijai: Mārīte Orniņa (tālrunis: 26451959, e-pasts: marite.ornina@rugaji.lv)


Rugāju novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Agrita Luža