Par autobusa pieturvietas nojumi

Par autobusa pieturvietas nojumi

Rugāju novada iedzīvotāji vērsās pašvaldībā ar jautājumu, kāpēc tika veikta autobusu pieturvietas „Tikaiņi”, kas atrodas uz valsts vietējā autoceļa V464 Lazdukalns – Pokrota, demontāža. Ņemot vērā, ka autobusu pieturvietas uzturēšanu veic Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) tika nosūtīta vēstule Satiksmes ministrijai.

Satiksmes ministrija, sniedzot atbildi, paskaidro, ka LVC speciālisti regulāri apseko pieturvietas un veic tehniskā stāvokļa novērtēšanu. Apsekojot pieturvietu „Tikaiņi”, nojumes konstrukcijās tika konstatēti šādi bojājumi:

  • Paviljona mūra konstrukcijas plaisas;
  • Mūra konstrukcijas sasvērušās;
  • Metāla konstrukcijas (balsti) deformētas un sasvērušās;
  • Bojātas jumta nesošās konstrukcijas un jumta segums.

Lai novērstu apdraudējumu autobusa pieturvietas lietotājiem, tika pieņemts lēmums pieturvietu demontēt. Satiksmes ministrija arī informē, ka 2018.gadā pieturvietā „Tikaiņi” plānots uzstādīt rūpnieciski izgatavotu paviljonu un atjaunot platformas segumu.


Satiksmes ministrijas vēstule


Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore

Daina Tutiņa