Rugājos viesojas Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības pārstāvji

Rugājos viesojas Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības pārstāvji

Šodien, 1. decembrī, Rugājos viesojās ASV (Amerikas Savienotās Valstis) vēstniecības Politikas un ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece Mišela Azevedo kopā ar politikas speciālistu Mārtiņu Spravniku, lai pārrunātu dažādus jautājumus, kas ir aktuāli pašvaldībai.

M. Azevedo pastāstīja, ka ASV vēstniecības Politikas un ekonomikas nodaļai, sadarbojoties ar Latvijas reģioniem, tiek apciemotas Latvijas pašvaldības. “Vizīšu laikā cenšamies paskaidrot, ka ASV ir nozīmīgas attiecības ar Latviju. Gan ASV, gan Latvijai esot tuviem partneriem, tiek runāts par NATO militārajiem spēkiem, valsts aizsardzības un drošības jautājumiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, ko par to domā pašvaldības Latvijā, ” pastāstīja vēstniecības pārstāve. Pārstāvji pastāstīja, ka vēstniecībai ir svarīgi atbalstīt pilsonisko sabiedrību un tās veidošanos, cilvēku iesaisti politiskajos procesos, kā arī pilnveidot Latvijas ekonomisko vidi un atbalstīt kultūras vides attīstību.

Tikšanās laikā tika prezentēts Rugāju novads, kā arī pārrunāti tādi problēmjautājumi, kā darbavietu radīšana, dzīvojamo telpu trūkums, sakārtota infrastruktūra, iespējas kādas varētu sniegt jauniešiem, lai tiem pēc studijām pilsētā būtu motivācija atgriezties atpakaļ Rugāju novadā.

Tāpat pārstāvji no vēstniecības devās apskatīt Rugāju novada Eglaines pamatskolu, bet tikšanos noslēdza ar viesošanos un prezentāciju Rugāju novada vidusskolas skolēniem.