Paziņojums par teritorijas plānojuma pēc publiskās apspriešanas sanāksmi

Paziņojums par teritorijas plānojuma pēc publiskās apspriešanas sanāksmi

Rugāju novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana noslēdzās 2017. gada 21. novembrī. Aicinām visus interesentus 2017. gada 8. decembrī plkst. 10:00 uz Rugāju novada domi, Kurmenes ielā 48, Rugājos, kur varēs iepazīties ar teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Rugāju novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju L. Melnaci: tālr. 27850898, e-apsts: planotaji@rugaji.lv.