​ Rugāju novada skolu bērni aktīvi apmeklē Peldbaseinu

​ Rugāju novada skolu bērni aktīvi apmeklē  Peldbaseinu

Statistikas dati liecina, ka kopumā ik gadu Latvijā noslīkst 150-200 cilvēku, tajā skaitā arī seši līdz septiņi bērni uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir sliktākais rādītājs visā Eiropas Savienībā. Pirms gada Latvijas Peldēšanas federācija rosināja ieviest obligāto peldēšanas apmācību sākumskolas klasēm visā Latvijā. Lai to īstenotu, valstī būtu jāuzbūvē vēl 20 peldbaseini. Patlaban apmācības programma ir izstrādes procesā, un tā paredz, ka peldēšanas nodarbībai jābūt obligātai 1. - 4.klašu audzēkņiem visās vispārējās izglītības iestādēs, kurām peldbaseins ir pieejams 50 kilometru rādiusā.

Finansējums nodarbību ieviešanai ir nepietiekams, peldēšanas nodarbības bērniem apmaksā pašvaldības – 23 no tām ir pieejams vismaz viens publiskais peldbaseins. Tikai lielākās pašvaldības saviem bērniem spēj nodrošināt nepieciešamās bezmaksas apmācības.

Peldbaseina papildus finansējums no valsts vēl kādu laiku netiks saņemts. Tā vietā tuvāko gadu laikā esošā budžeta ietvaros varētu nodrošināt katru sākumskolas skolēnu ar 38 stundu peldēšanas apmācību. Taču, kamēr šis jautājums valstiskā līmenī nav sakārtots, arī mūsu novada pašvaldība, saņēmusi pārliecinošu domes deputātu akceptu atbilstīgai 2016. gada budžeta pozīcijai, šajā mācību gadā nodrošināja iespēju abu novada vispārizglītojošo skolu skolēniem apmeklēt peldbaseinu.

Pašvaldība atvēlējusi finanšu līdzekļus iespējai katram skolēnam no 1. līdz 11. klasei divās nodarbībās stundas garumā mācīties peldēt vai glābt citus ūdenī, divas reizes mācību gada laikā apmeklējot tuvāko baseinu Balvos.

Viena gada laikā ne visi iemācās peldēt. Kā atzīst speciālisti, ja peldētu no pirmās klases regulāri – kaut vai vienu reizi nedēļā, protams, bērni daudz vairāk apgūtu.

Aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem, šovasar atpūšoties pie ūdens, mācoties un mācot peldēt, un vienmēr atcerēties par savu un līdzcilvēku drošību.


Izglītības pārvaldes vadītāja

Biruta Berkolde