Atzīmējot Lāčplēša dienu, Rugājos izveido gaismas ceļu

Atzīmējot Lāčplēša dienu, Rugājos izveido gaismas ceļu

Laiks no Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 1918. gada novembrī līdz 1919. gada 11. novembrim bija viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē, kad tika izcīnītas vairākas kaujas, cenšoties iegūt valsts neatkarību. Brīvības cīņu laikā, kad iekarotāji tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs – neatkarība ir iegūta. Godinot Latvijas valsti un varoņus, kas izcīnīja valsts brīvību, 11. novembrī – Lāčplēša dienā, ikviens tiek aicināts ar klusuma brīdi un gaišu sveces liesmu pieminēt latviešu karavīrus un brīvības cīnītājus.

Arī Rugāju novada iedzīvotāji ik gadu tiek aicināti piedalīties pasākumā, kas veltīts Lāčplēša dienai, nolikt ziedus pie Nacionālo partizānu piemiņas akmens un doties lāpu gājienā uz Rugāju skvēru pieminēt Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušos rugājiešus.

Mūsdienās Lāčplēša diena Latvijā mums visiem ir latviešu karavīru un brīvības cīnītāju piemiņas diena, un arī no mūsu novada bija cilvēki, kuri piedalījās Latvijas atbrīvošanas kaujās un par godu viņiem tika izveidota un uzstādīta piemiņas plāksne, kura 2016. gadā tika iekalta piemiņas akmenī un uzstādīta skvērā.

“Papildinot jau tradicionālo lāpu gājienu, šogad radās ideja izgaismot arī Kurmenes ielu un radīt pašiem savu gaismas ceļu par godu Lāčplēša dienai un Latvijai. Tas bija ļoti skaisti un arī sajūtas bija pacilājošas, jo lāpu gājienā pa ar svecītēm izgaismoto Kurmenes ielu piedalījās dažāda vecuma iedzīvotāji. Manuprāt, arī mūsu novada jaunieši izprot Lāčplēša dienas nozīmi, un uzskatu, ka izpratne par 11. novembri Latvijas vēsturē ir jāaudzina jau kopš bērnības,” pastāstīja Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne.

Pasākumā piedalījās arī Rugāju novada vidusskolas jaunsargi un ar savu klātbūtni pagodināja zemessargi. “Jauks brīdis pirms pasākuma šķita arī tas, ka pēc prasītā padoma, zemessardzes seržants ar lepnumu mācīja mūsu jaunsargiem, kā pareizi nest valsts karogu. Tāpat uzskatu, ka katra latvieša pienākums ir atzīmēt Lāčplēša dienu, jo 11. novembrī mēs atceramies un godinām ne tikai tos, kas cīnījās un atdeva dzīvības par brīvu Latviju, bet arī tos karavīrus, kuri Latvijas armijā dienē tagad,” pārliecināta G. Grigāne.

Gājiena dalībniekiem virzoties pa Kurmenes ielu Lāpu gājiens noslēdzās Rugāju skvērā, kur svētku uzrunu teica Rugāju novada domes priekšsēdētājas vietnieks Andris Leons. Rugāju kora pavadībā visi klātesošie kopīgi vienojās Lāčplēša dienas himnā “Div dūjiņas gaisā skrēja” un citās dziesmās, kuras tika izdziedātas dziesmotajā vakara jundā, pie ugunskuriem un siltas tējas. Vakara pasākums noslēdzās ar labām emocijām un pacilātu svētku gaisotni, ka arī mēs rugājieši gribam, varam un protam atzīmēt svētkus.

Foto no pasākuma skatīt šeit.


Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža

Foto: Mārtiņš Mārtužs