18. novembra pasākumi Rugājos

18. novembra pasākumi Rugājos

18. novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā

Aicinām apmeklēt Latvijas Republikas valsts svētku pasākumu „Mūsu dziesmas un mūzika - Latvijai”, koncertē Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns. Dodoties uz pasākumu vēlams līdzi ņemt svecītes, ar kurām pēc pasākuma laukumā pie skolas veidosim “Gaismas mirkli Latvijai”. Pulksten 21.00 visi kopīgi savu māju logos iededzot svecītes, dāvāsim vairāk gaismas Latvijai.

18. novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā

Balle kopā ar Kasparu Maku. Ieeja brīva. Var līdzi ņemt groziņu un rezervēt galdiņu.