Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā “Cālis - 2016”

Rugāju novada mazie vokālisti iepriecina konkursā “Cālis - 2016”

15.aprīlī, Rugāju tautas nama zālē, pulcējās skatītāji, līdzjutēji un atbalstītāji, lai vērotu Rugāju novada mazo vokālistu konkursu “Cālis - 2016”. Konkursā šogad piedalījās divpadsmit braši, skaisti un dziedāt griboši vokālisti. Uz jautājumu, vai dalībnieki ir gatavi kāpt uz skatuves, mazie dziedātāji viennozīmīgi atbildēja, ka ir gatavi priecēt skatītājus un žūriju ar savām sagatavotajām dziesmām.

Mazos dziedātājus vērtēja Rugāju novada domes izpilddirektore Daina Tutiņa, Rugāju novada tautas nama jauktā kora diriģents, mūzikas pedagogs un “Cāļu krusttēvs” Pēteris Sudarovs, Rugāju novada vidusskolas un Balvu mūzikas skolas Rugāju filiāles absolvente Kristīne Serga, Rugāju dāmu vokālā ansambļa vadītāja Santa Everte.

Paldies jāsaka arī skolotājām, kas cītīgi gatavoja mazos cāļus konkursam - Rugāju novada vidusskolas skolotāja Velgai Smoļakai un Eglaines pamatskolas skolotājai Aijai Ikstenai.

Aija Ikstena, jautāta, cik ilgu laiku sagatavo mazos vokālistus šim konkursam, pastāstīja, ka to dara kopš atnāca strādāt uz Eglaines pamatskolu. “Šis bija jau astotais gads. Pirmajā gadā, kad sāku strādāt, uzreiz arī sākām šo tradīciju. Laika gaitā mūsu konkursam ir mainījies nosaukums un tagad ik gadu bērni piedalās “Eglaines mazajā dziedātājā”. Manuprāt, katrā konkursā ir kaut kas labs, arī šogad bērni bija gatavojušies. Katrā ziņā, domāju, ka “Cālis” ir konkurss, kuram jānotiek katru gadu, jo mazajiem bērniem patīk gan gatavošanās process, gan kāpšana uz skatuves”, pastāstīja A.Ikstena.


Teksts, foto: Agrita Luža

Cālis - 2016” dalībnieku iegūtās nominācijas:

Rugāju novada cālis 2016” Līga Tūmiņa

Dziedošākais cālis 2016” Tīna Leone

Smaidīgākais cālis 2016” Santa Kupča

Graciozākais cālis 2016” Rinards Kalnējs

Saulainākais cālis 2016” Arvita Lonska

Cālīte - dāmīte 2016” Ilze Pasikova

Nopietnākais cālis 2016” Gunita Kukurāne

Inteliģentākais cālis 2016” Oskars Sideļņiks

Cālis - džentelmenis 2016” Kārlis Anckins

Sirsnīgākais cālis 2016” Andris Anckins

Košākais cālis 2016” Evelīna Briede

Brašākais cālis 2016” Jānis Pērkons