Paziņojums par teritorijas plānojuma publisko apspriešanu

Paziņojums par teritorijas plānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2017.gada 19.oktobra Rugāju novada domes lēmumu (Nr.211) publiskajai apspriešanai tiek nodota Rugāju novada teritorijas plānojuma 2.redakcija.

Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas no 01.11.2017. līdz 21.11.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:

2017.gada 16.novembrī, plkst.11.00, Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads;

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2017.gada 21.novembrim Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 vai sūtot elektroniski: dome@rugaji.lv.

Ar teritorijas plānojumu var iepazīties Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, pie sekretāres domes darba laikos no 8:30 - 17:00, (pusdienu pārtraukums no 12.30 - 13.00), interneta vietnē www.rugaji.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.