Tuvākie kultūras pasākumi Rugāju novadā

Tuvākie kultūras pasākumi Rugāju novadā

3. novembrī no plkst. 10.00 Rugāju tautas nama mazajā zālē

Interesenti aicināti piedalīties Psalmu dziedājumos par Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagastu mirušajiem.

4. novembrī plkst. 20.00 Lazdukalna saieta namā

Novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums “EiroDivīzija”

11. novembrī plkst. 17.00 Rugājos Lāčplēša dienai veltīts pasākums

Pulcēsimies pie Nacionālo partizāņu piemiņas akmens. Tad sekos gājiens, kura laikā izgaismosim Kurmenes ielu līdz Rugāju skvēram, kur notiks dziesmotā vakara junda, kopīgi izdziedot latviskās dziesmas. Apmeklētājus sildīs ugunskurs un tēja. Ejot uz pasākumu ņemiet līdz svecītes un lāpas. Pieminot tos, kuri atdeva dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību, aicinām šajā vakarā pulksten 19.00 māju logos iedegt svecītes.

18. novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā

Aicinām apmeklēt Latvijas Republikas valsts svētku pasākumu „Mūsu dziesmas un mūzika - Latvijai”, koncertē Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns. Dodoties uz pasākumu vēlams līdzi ņemt svecītes, ar kurām pēc pasākuma laukumā pie skolas veidosim “Gaismas mirkli Latvijai”. Pulksten 21.00 visi kopīgi savu māju logos iededzot svecītes, dāvāsim vairāk gaismas Latvijai.

18. novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā

Balle kopā ar Kasparu Maku. Ieeja brīva. Var līdzi ņemt groziņu un rezervēt galdiņu.

1.decembrī plkst. 19.00 Lazdukalna saieta namā

Rugāju novada bērni un jaunieši, ievadot Adventi, sniedz Ziemas dziesmu koncertprogrammu.

4.decembrī plkst. 9.00 Rugāju novada bērni un jaunieši sniedz Adventes ieskaņas koncertu Rugāju tautas namā


Gaidīsim, un uz tikšanos pasākumos!

Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne