Mazie dejotāji uzstājas Rīgā

Mazie dejotāji uzstājas Rīgā

Kāda aprīļa diena Rugāju novada bērnu deju kolektīvam ‘Ķipariņi” pagāja satraukuma pilna, jo bērni un vecāki posās braucienam uz Rīgu.

Pagājušajā gadā Rīgas V.Zālīša sākumskolas deju kolektīvs “Pastalnieki’ (Vadītāja Anta Tazāne) viesojās Lazdukalnā uz bērnu deju kolektīvu Sadanci, tādēļ tagad ‘Ķipariņi’ saņēma ielūgumu koncertēt galvaspilsētā.

Koncerts noritēja nepiespiestā atmosfērā, pēc tam sekoja spēles un rotaļas. Kā arī kino apmeklējums T/C Alfa

“Ķipariņu” vecāki un vadītāja Lucija Bukša saka lielu paldies Rugāju novada pašvaldībai par brauciena finansiālu nodrošināšanu.

Teksts: Santa Pērkone

Foto: No personīgā arhīva