Jauniešu brīvprātīgais darbs Rugāju novadā

Jauniešu brīvprātīgais darbs Rugāju novadā

Brīvprātīgais darbs tiek veikts brīvprātīgi, pamatojoties uz cilvēka brīvu gribu. Labuma guvējs ir kāds cits vai sabiedrība kopumā, nevis brīvprātīgais, bet brīvprātīgā darbs sniedz gandarījumu un zināšanas arī brīvprātīgajam, kā arī pirmo darba pieredzi. Jauniešu brīvprātīgais darbs veicina jauniešu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī lietderīgu brīvā laika izmatošanu.

Jaunieši novada pašvaldības iestādēs un biedrībās (projektos) darbojas kā brīvprātīgie dažādos pasākumos.

Brīvprātīgais darbs ir iespēja:

  • būt sabiedriski aktīvam, līdzdarboties dažādos projektos;
  • iegūt jaunu, sociālu un profesionālu pieredzi un zināšanas;
  • parādīt savus talantus un prasmes;
  • iegūt jaunus sociālos kontaktus, uzturēties patīkamā atmosfērā;
  • redzēt pasauli un sabiedrību;
  • īstenot savas idejas;
  • iepazīt kādu organizāciju, kāda noteikta darba specifiku;
  • tā ir arī apziņa, ka kādam var palīdzēt un paveikt lietderīgu un kādam vajadzīgu darbu.

Rugāju novada jaunieši, kuri ir veikuši kādu brīvprātīgo darbu, var pieprasīt izziņu par brīvprātīgā darbā nostrādātajām stundām un iegūtajām prasmēm.

Šāda izziņa ir pierādījums jaunieša pirmajai nozīmīgajai darba pieredzei. Apliecinājumu var pievienot savam CV, iesniegt topošajam darba devējam vai pievienot sevis raksturojošajiem dokumentiem, piesakoties dalībai vietējā līmeņa vai starptautiskā jauniešu projektā. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un augstu novērtēts.

2015.gada 5.decembrī – Starptautiskajā brīvprātīgo dienā jaunieši, kuri veikuši brīvprātīgo darbu 60 stundu apmērā, svinīgā pasākumā saņems pašvaldības Sertifikātu – atzinību par paveikto brīvprātīgo darbu.

Brīvprātīgo darbu novadā koordinē jauniešu lietu speciāliste Līga Kravale.