Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrā būs iespēja apmeklēt ģitārspēles nodarbības

Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrā būs iespēja apmeklēt ģitārspēles nodarbības

3. oktobrī no plkst. 18.00 Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centrā aicināti uz pirmo ģitārspēles nodarbību (vadītājs Grigorijs Gorodko).