Eiropas Brīvprātīgais darbs

Eiropas Brīvprātīgais darbs

Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD) piedāvā iespēju apceļot pasauli un apgūt jaunas iemaņas vai vienkārši mainīt savu dzīves virzienu. Tā ir iespēja, ko var izmantot reizi mūžā vecumā no 17 līdz 30 gadiem, sākot no 2 līdz 12 mēnešiem. Rugāju novadā tagad ir akreditēta organizācija, biedrība „ Mēs pasaulē”, kurai ir tiesības organizēt jauniešus brīvprātīgajam darbam Eiropā.

Eiropas Brīvprātīgā darba ietvaros ir iespēja strādāt, papildināt savas zināšanas un darba pieredzi sev interesējošā jomā. Programmas ietvaros Eiropas Brīvprātīgais darbs nebūt nenozīmē tikai sociālās jomas projektus. Iespējams, ka šis faktors jauniešus bieži vien attur no došanās Eiropas Brīvprātīgajā darbā, jo viņi nevēlas darboties sociālajā jomā. Jaunieši var pieteikties arī citās jomās, piemēram, sports, māksla, mediji, kultūra, vide, politika u.c. Organizācijas ir iespējams atrast Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju datu bāzē http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en., meklējot ganpēc savām interesēm, gan valsts.

EBD - tā iespēja darboties sev interesējošā jomā, gūt jaunas zināšanas, starptautisku darba pieredzi, kuru šeit Latvijā nebūs iespējams iegūt, dzīvot citā valstī, iemācīties jaunu valodu vai papildināt esošās zināšanas, iepazīt citas valsts kultūru un cilvēkus un pārliecināties, uz ko jaunietis ir spējīgs. EBD jaunietim ļauj saprast, ko viņš īsti vēlas savā nākotnē, tā ir iespēja noskaidrot, vai izvēlētā profesija viņam ir atbilstoša un pieņemama.

Kādas izmaksas sagaida brīvprātīgo?

Šis darbs nav apmaksāts, taču arī jaunietim nav jāmaksā ne par ēšanu, ne par dzīvošanu, ne par sabiedrisko transportu uz darbu un atpakaļ uz dzīves vietu. Brīvprātīgajam tiek segtas gan uzturēšanās izmaksas, gan ēdināšana, gan apdrošināšana, gan transporta izmaksas, brīvprātīgajam tiek dota arī kabatas nauda personīgajiem tēriņiem kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (organizācijas var lūgt brīvprātīgajam iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā).

Kad ir labākais laiks – pēc skolas, studiju laikā ?

Eiropas Brīvprātīgajā darbā var doties gan pēc vidusskolas beigšanas, gan pēc bakalaura vai maģistra grāda iegūšanas, gan arī studiju laikā. Tas ir atkarīgs no katra jaunieša motivācijas un attiecīgās situācijas. Kāds var izlemt doties EBD pēc vidusskolas beigšanas, jo nav īsti skaidrs, ko vēlas studēt, bet pēc tam atgriežoties, studēt pārbaudīto. Kāds cits var doties EBD pēc studiju beigšanas vai pamainot savu esošo darbu pret kādu jaunu, gūstot pieredzi, zināšanas, attieksmi un atpūšoties no ikdienas rutīnas. Kāds varbūt vienkārši vēlas iepazīt citu valsti, tās kultūru un cilvēku mentalitāti, iegūt jaunus draugus, kā arī iemācīties valodu. Jaunieši, kas pabeiguši augstskolu, var izmantot šo iespēju un censties atrast tādu organizāciju, kurā varētu savas zināšanas lietot praksē un tādējādi gūt darba pieredzi, kuru nereti darba devēji prasa darba tirgū. Bet kāds varbūt vienkārši vēlas izbaudīt kaut ko jaunu un līdz šim nepieredzētu, lai iegūtu zināšanu bagāžu.

Eiropas Brīvprātīgā darbaprogrammā var darboties ikviens, kam ir interese un motivācija. Citas Eiropas programmas piedāvā iespējas tikai tiem jauniešiem, kas labi mācās vai ir īpaši apdāvināti un centīgi. Taču programma Jaunatne darbībā ir atvērta ikvienam. Tas nozīmē, ka arī jauniešiem no lauku reģioniem, nelabvēlīgām ģimenēm, riska grupām ir iespēja iesaistīties programmā.

Vairāk informācijas var iegūt: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/kas-ir-ebd vai zvanot nevalstiskās organizācijas „ Mēs pasaulē” vadītājai Mārītei Orniņai: 26355954