Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2017./2018.mācību gadā

Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks  2017./2018.mācību gadā

Autobuss - Mercedes - Benz Intouro (valsts reģistrācijas numurs HN 8928)

Autobusa vadītājs – Jānis Lesnieks (tālrunis 27863348)

Maršruts:

No rīta

Pēcpusdienā

Liepari 7.30

Benislava 15.00

Skujetnieki 7.40

Kapūne 15.07

Mastarīga 7.55

Rugāji (ienāk) 15.15

Bērzpils 8.00

Rugāji (atiet) 15.30

Vecpils 8.02

Kapūne 15.43

Ozolnes 8.10

Benislava 15.50

Benislava 8.17

Ozolnes 15.59

Kapūne 8.24

Bērzpils 16.07

Vidussala 8.30

Vecpils 16.09

Rugāji 8.35

Mastarīga 16.14

Benislava 8.50

Liepari 16.20

Skujetnieki 16.30

Liepari 16.40

Autobuss - Mercedes - Benz Sprinter 516 (valsts reģistrācijas numurs HN 4842 )

Autobusa vadītājs – Valdis Blūms (tālrunis 27805482)

Maršruts no 04.09.2017.:

No rīta

Pēcpusdienā

Rugāji – 7.00

Kozupe – 7.05

Daudzene – 7.08

Silenieki – 7.20

Daugasne – 7.35

Baldones – 7.40

Rugāji – 7.55 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)

Rugāji – 15.15 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)

Kozupe – 15.20

Daudzene – 15.23

Daugasne - 15.35

Silenieki – 15.37

Baldones – 15.50

Rugāji – 15.55 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)

Rugāji – 8.00 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)

Vectilža – 8.20

Purvabērzi –8.28

Sudarbe- 8.30

Kraukļeva – 8.35

Dubļukalns – 8.40

Medņi – 8.45

Rugāji – 8.50 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)

Rugāji – 16.00 (laukumā aiz pašvaldības ēkas Kurmenes ielā 36)

Medņi – 16.05

Dubļukalns – 16.10

Kraukļeva – 16.15

Sudarbe –16.20

Purvabērzi – 16.22

Vectilža – 16.30

Rugāji – 17.00

Automašīna - VW CARAVELLE (valsts reģistrācijas numurs GM 9641)

Automobiļa vadītājs – Agris Kalnējs (tālrunis 26320928)

Maršruts:

No rīta

Pēcpusdienā

Benislava – 7.25

Anengofa – 7.30

Kareļi – 7.35

Tinkaunieki – 7.40

Cirtums – 7.45

Liepnīte – 7.50

Liepari – 7.55

Benislava – 8.00

Benislava – 14.00

Griestiņi – 14.10

Lukstiņi – 14.20

Rugāji – 15.10

Anengofa – 15.15

Benislava – 15.20

Lazdukalns – 8.05

Anengofa – 8.15

Rugāji – 8.25

Griestiņi – 8.33

Lukstiņi – 8.43

Svilpova – 8.50

Benislava 8.55

Benislava15.20

Liepari – 15.30

Liepnīte – 15.40

Cirtums – 15.45

Tinkaunieki – 15.50

Kareļi – 15.55

Anengofa – 16.00

Benislava – 16.05


Augstāk minētos maršrutus izbrauc darba dienās (izņemot skolēnu brīvdienas) laika posmā no 04.09.2017. līdz 31.05.2018.

Var būt izmaiņas maršrutos, lūdzu sekot līdzi izmaiņām!

Neskaidrību gadījumā zvanīt:

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, tālrunis 27800548