Meža Programma Latvijas sabiedrībai 2017 - 29. septembra semināra Rugājos plāns

Meža Programma Latvijas sabiedrībai 2017 -  29. septembra semināra Rugājos plāns

Meža Programma Latvijas sabiedrībai 2017 - 29. septembra semināra Rugājos plāns.

Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis informācijai un pieteikšanās: Rugāju novada dome vai ml@hs.lv , 25414008