Jauni tarifi sadzīves atkritumu izvešanai

Jauni tarifi sadzīves atkritumu izvešanai

SIA ZAAO (ZAAO) informē, ka no 2017.gada 1.septembra spēkā stājas jauni nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifi Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Apes novados.

Izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifā Malienas reģiona novados bija nepieciešamas, lai nosegtu izmaksu pieaugumu, atbilstoši sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugumam. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu par sadzīves atkritumu apglabāšanas maksas paaugstināšanu SIA “AP Kaudzītes” piederošajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Kaudzītes”, no 2017.gada 1.augusta tarifs par atkritumu apglabāšanu Malienas reģionā ir 50,52 EUR par tonnu (bez PVN), pieaugot par 20%.

Apes, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados tarifs turpmāk būs 17,52 EUR/m3. Balvu pilsētā tas pieaugs līdz 17,27 EUR/m3, bet Balvu novada pagastos palielināsies līdz 18,77 EUR /m3 (visas summas norādītas bez PVN). Kopumā tarifs reģionā pieaugs vidēji par 8,5 %, jeb 1,38 EUR/m3.

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifos gaidāmas arī turpmāk ar Dabas resursu nodokļa (DRN) palielināšanu visā valstī. DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Tuvāko gadu laikā DRN pieaugums ir plānots katru gadu līdz pat 2020. gadam, kad tas sasniegs EUR 50,00 par tonnu. Šobrīd DRN atkritumu apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos ir EUR 25,00 par tonnu.

ZAAO atgādina, ka labākais veids, kā samazināt maksu par atkritumu izvešanu, ir aktīva un pareiza atkritumu šķirošana ikdienā!


Informāciju sagatavoja:

Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste