Vidusskolēnu uzmanībai!

Vidusskolēnu uzmanībai!

Rugāju novada vidusskola aicina - vidusskolēniem piedāvājam iegūt kvalitatīvu izglītību 3 vispārējās vidējās izglītības programmās:

- vispārizglītojošā

- neklātiene

- profesionāli orientētā virziena programma ar ievirzi sporta rekreācijā.