Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina - lai piedalītos ceļu satiksmē, to skaitā, arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis uzziņām: 29284557 un 25639706, vai www.vtua.gov.lv.

Novads

Pilsēta, ciems

Datums

Laiks

Vieta

Balvu

Bērzkalne

20.07.

10.00

Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela 1)

Lazduleja

20.07.

13.00

Pie pagasta pārv. (Administratīvā ēka)

Krišjāņi

21.07.

10.00

Pie pagasta pārv. (Jaunatnes iela 3)

Vectilža

21.07.

13.00

Pie pagasta pārvaldes (Melderu iela 2)

Bērzpils

24.07.

10.00

Pie pagasta pārv. (Dārza iela 27)

Tilža

24.07.

13.00

Pie kaltes ''Rota'' (Raiņa iela 6)

Briežuciems

07.08.

11.00

Pie pagasta pārvaldes

Viļakas

Viļaka

28.07.

10.00

Pie Luterāņu bazn. (Abrenes iela 13)

Borisova

28.07.

12.00

Pie pagasta pārv. (''Ābeļziedi'')

Rekova

02.08.

11.00

Pie pagasta pārv. (Meža iela 1)

Semenova

07.08.

13.00

Pie pagasta pārv. (''Pienenes'')

Rugāju

Benislava

03.08.

11.00

Pie pagasta pārv. (Bērzu iela 8)

Rugāji

03.08.

13.00

Pie bij.Mežniecības (Kurmenes iela 42)

Baltinavas

Baltinava

04.08.

10.00

Pie nov. Domes (Kārsavas iela 16)